Zalagyömörő története

Sümeg szomszédságában fekvő település. A 84-es számú főútvonalon, vagy Gógánfa irányából a bekötőúton közelíthető meg. Vasúti megállóhelye van. Egykori külterületén, Nyírlakpusztán is van vasúti megálló. Autóbusz közlekedése kitűnő, naponta általában 20 járat érinti.

 

 

Írott forrásmunkákban, 1423-ban szerepelt legkorábban, Vggyemerew (Ukkgyömörő) alakban. Szeghalmi Gyula szerint Ukk a középkori Gyömörő egy részét alkotta. Önállósága később a nevében is tükröződött. 1424-ben már Gemere, 1480-ban pedig Gyemerew néven tüntették fel. A török hódoltság alatt nemesek lakták. 1720-ban is nemesi községként tüntették fel, nemesi kiváltságokat élvezett egészen a jobbágyfelszabadításig, vagyis 1848-ig.

 

Zalagyömörőhöz tartozott a Tarányi Ferenc tulajdonát képező Nyírlakpuszta.

Zalagyömörő 1950-től tartozik Veszprém megyéhez. 1966. április 1-jéig a sümegi, azt követően a tapolcai járáshoz került. A tanácsok megalakulásáig a gógánfai Körjegyzőséghez tartozott. 1950-től 1960. július 1-jéig működött önálló tanácsa. Ekkor a Sümeg – Sümegprága közös tanácshoz csatlakozott. 1984. január 1-jétől a gógánfai közös tanács társközsége lett. 1990. óta polgármesteri hivatal és önkormányzat működik a településen. A gógánfai Körjegyzőséghez tartozik.

 

Belterülete: 58 ha, külterülete: 785 ha-t tesz ki. A zömében mélyfekvésű talajokon főként vörös herét, apró magvakat, kukoricát, kalászos gabonát termeltek.

 

1945. előtt a lakosság döntő többsége mezőgazdasággal foglalkozott. A gyenge minőségű földek kevés termést adtak, így a nép napszámosságra és summásmunkára is rákényszerült.

 

Az első mezőgazdasági termelőszövetkezet 1949-ben alakult meg, Béke néven. Ez egy évi működés után feloszlott, majd 1959-ben újjáalakult. Ekkor az Aranykalász nevet vette fel. Ez a szövetkezet 1963. januárjában egyesült a gógánfai Vorosilov termelőszövetkezettel Gógánfa központtal. 1975-től a sümegi „Összefogás” Mg. Termelőszövetkezethez tartozott, amely 1992-ben feloszlott.

 

A falu 1947-ben kapott villanyt, 1987-ben vezetékes vizet. 1997-ben pedig vezetékes gázt. 103 család rendelkezik telefonnal.

A település utcái portalanítottak. A szemétszállítást szervezett módon történik a tapolcai Remondis Kft. közreműködésével.

 

Harminc férőhelyes óvoda működik helyben. 40 gyermek Sümegre jár az általános iskolába.

 

1959-ben épült a 300 férőhelyes kultúrház, itt fogadják a tájoló művészcsoportokat és a pápai Pegazus Színház művészeit.

 

Az háziorvos hetenként háromszor rendel az 1962-ben épület orvosi rendelőben. A védőnő Ukkról jár a községbe.

A községben az időseket és az ellátásra szorulókat a Falugondnoki Szolgálat, a Családsegítés és a Gyermekjóléti szolgálat, valamint a házi segítségnyújtás szolgálata látja el.

 

 

utolsó módosítás:2014-03-31 18:09:56
IMPRESSZUM,  SZERZŐI JOGOK
Zalagyömörő Község Önkormányzat hivatalos honlapja
Felelős kiadó:
Zalagyömörő Község Önkormányzat (8349 Zalagyömörő, Fő u. 2.)
Telefon/Fax: 87/557-007 
e-mail: onkormanyzatzalagyomoro@freemail.hu

ÜZEMELTETŐ
Zalagyömörő Község Önkormányzat